Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
hakas
27 Mayıs İhtilali, 1960
bkz. 27 Mayıs Darbesi, 1960
Kurban Bayramı
Kilikya köknarı
bkz. Toros köknarı
Abdülhamid II, Osmanlı Padişahı, 1842-1918
bkz. II. Abdülhamid, 1842-1918.
İslam ceza hukuku
bkz. Ceza hukuku (İslam hukuku)
avrupa
Ağaçsızlaştırma
bkz. Orman yoketme
İzdüşüm teknikleri
bkz. Projektif teknikler
Şişirme kalıplama
bkz. Hava basınçlı kalıplama
Cilt
Bkz. Deri
Ana hammaddeler
bkz. İlksel ürünler
Sarıçam
bkz. İskoçya çamı
Nehirler
bkz. Akarsular
İplik solucanları
bkz. Nematodlar
Çok yönlü sonuç çıkarma (İstatistik)
Multiple imputation (Statistics)
Sıracaotugiller
bkz. Sığırkuyruğugiller
Islahçılar bkz.
Bitki yetiştiricileri
Orman gençleştirme
bkz. Orman rejenerasyonu
Refrakter malzemeler
bkz. Ateşe dayanıklı malzemeler