Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Uyarlanabilir antenler Adaptive antennas
Uyarlanabilir kontrol sistemleri Adaptive control systems
Uyarlanabilir filtreler Adaptive filters
Uyarlanabilir örnekleme (İstatistik) Adaptive sampling (Statistics)
Uyarlanabilir sinyal işleme Adaptive signal processing
Bağımlılar Addicts
Ek reaksiyonlar Addition reactions
Yapışma Adhesion
Yapıştırıcılar Adhesives
Adyabatik motorlar Adiabatic engines
Sıfat Tarama Testi Adjective Check List
Komşu mülk sahipleri Adjoining landowners
Uyum (Psikoloji) Adjustment (Psychology)
Uyum (Psikoloji), Yaşlılıkta Adjustment (Psychology) in old age
Uyum bozuklukları, Çocuklarda Adjustment disorders in children
Adler psikolojisi Adlerian psychology
İdari fiiller Administrative acts
İdari komisyonlar Administrative agencies
Yönetici asistanları Administrative assistants
Yönetici asistanları
ayr. bkz. Sekreterler
Administrative assistants
see also Secretaries