Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Bizans edebiyatı Byzantine literature
C (Bilgisayar program dili) C (Computer program language)
C*- cebiri C *- algebras
C.F. Peters (Firma) C.F. Peters (Firm)
Çeşme Savaşı, Çeşme, Türkiye, 1770 Çeşme, Battle of, Çeşme, Turkey, 1770
C# (Bilgisayar program dili) C# (Computur program language)
C#(Bilgisayar program dili) C#(Computer program language)
C++ (Bilgisayar program dili) C++ (Computer program language)
Kabala Cabala
Lahana Cabbage
Bakanlar kurulu Cabinet officers
Kabine sistemi Cabinet system
Marangozlar Cabinetmakers
İnce marangozluk Cabinetwork
Kablolu televizyon Cable television
Kablolar Cables
Kablolar, Elektrik bkz. Elektrik kabloları Cables, Electric see Electric cables
Kablolar, Deniz altı Cables, Submarine
Kaktüs Cactus
CAD (Bilgisayar destekli tasarım) bkz. Bilgisayar destekli tasarım CAD (Computer-aided design) see Computer-aided design