Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Sığırlar Cattle
Sığır ırkları Cattle breeds
Kafkas dilleri Caucasian languages
Kafkas edebiyatı Caucasian literature
Kafkas Irkı Caucasian race
Kafkaslar bkz. Kafkas ırkı Caucasians see Caucasian race
Kafkasya Caucasus
Kafkasya, Kuzey (Rusya) Caucasus, Northern (Russia)
Cauchy problemi Cauchy problem
Caulfield, Holden (Fictitious character) Caulfield, Holden (Roman karakteri)
Nedensellik (Fizik) Causality (Physics)
Neden Causation
Neden (Ceza hukuku) Causation (Criminal law)
Kaya kiliseleri Cave churches
Mağaralar Caves
CD-ROM yayıncılığı CD-ROM publishing
CD-ROM CD-ROMs
Sedir Cedar
Lübnan Sediri Cedar of Lebanon
Seladon Celadon ware