Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Merkez bankaları bkz. Bankalar ve bankacılık, Merkez Central banks see Banks and Banking, Central
Merkezi iş bölgeleri Central business districts
Merkezi limit teoremi Central limit theorem
Merkezi yerler Central places
Merkezi planlama Central planning
Merkez-yerel yönetim ilişkileri Central-local government relations
Santrifüj pompalar Centrifugal pumps
Kefalonia Adası (Yunanistan) Cephalonia Island (Greece)
Cephalopoda Cephalopoda
Tekeböcekleri Cerambycidae
Seramik kaplama Ceramic coating
Seramik endüstrisi Ceramic industries
Seramik malzemeler Ceramic materials
Seramik teknolojisi bkz. Seramikler Ceramic technology see Ceramics
Seramik matris bileşikler Ceramic-matrix composites
Seramikler Ceramics
Seramikler, Mimaride Ceramics in architecture
Seramikler, İç dekorasyonda Ceramics in interior decoration
Seramikler, Türk Ceramics, Turkish
Tahıl ürünleri Cereal products