Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Tahıl ürünleri endüstrisi Cereals product industry
Beyin baskınlığı Cerebral dominance
Beyin yarımküreleri Cerebral hemispheres
Serebral palsili çocuklar Cerebral palsied children
Kesinlik Certainty
CGI (Bilgisayar ağ protokolü) CGI (Computer network protocol)
Çağatay dili Chagatai language
Çağatay edebiyatı Chagatai literature
Zincir restoranlar Chain restaurants
Zincir mağazalar Chain stores
Sandalyeler Chairs
Çakralar Chakras
Kildani Katolikler Chaldean Catholics
Oda orkestrası müziği Chamber orchestra music
Chambri (Papua Yeni Gine halkı) Chambri (Papua New Guinea people)
Avizeler Chandeliers
Chandigarh (Hindistan) Chandigarh (India)
Değişim Change
Değişim (Psikoloji) Change (Psychology)
Kanallar (Hidrolik mühendisliği) Channels (Hydraulic engineering)