Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Düzensiz davranış, Sistemlerde Chaotic behavior in systems
Karakter Character
Karakteristik fonksiyonlar Characteristic functions
Karakterler ve özellikleri Characters and characteristics
Karakterler ve özellikleri, Edebiyatta Characters and characteristics in literature
Karakterler ve özellikleri, Sinemada Characters and characteristics in motion pictures
Yük bağlantılı devreler Charge coupled devices
Yük transferi Charge transfer
Karizma (Kişisel özellik) Charisma (Personality trait)
Hayır işleri ve vakıflar Charitable uses, trusts and foundations
Hayır işleri ve vakıflar (İslam hukuku) Charitable uses, trusts, and foundations (Islamic law)
Hayır kurumları Charities
Yardım örgütü Charity organization
Hayır dernekleri Charity organizations
Nazarlıklar Charms
Çarter sözleşmeleri Charter-parties
Çartizm Chartism
İffet Chastity
Menkul rehini Chattel mortgages
Chebyshev polinomları Chebyshev polynomials