Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Çeçenler Chechen
Çeçen-İnguş (Rusya) Checheno-Ingushetia (Russia)
Çeçen Özerk Bölgesi Chechenskaia Avtonomnaia Obliast (R.S.F.S.R.)
Çeçenistan (Rusya) Chechnia (Russia)
Çekler Checks
Amigolar Cheerleaders
Amigoluk Cheerleading
Peynir Cheese
Peynir endüstrisi Cheese industry
Peynircilik Cheesemaking
CHEMCAST (Bilgisayar sistemi) CHEMCAST (Computer system)
Chemical abstracts Chemical abstracts
Kimyasal cihazlar Chemical apparatus
Kimyasal bağlar Chemical bonds
Kimyasal taşıyıcılar Chemical carriers
Kimyasal dedektörler Chemical detectors
Kimyasal elementler Chemical elements
Kimya mühendisliği Chemical engineering
Kimyasal denge Chemical equilibrium
Kimya endüstrisi Chemical industry