Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Kimya Chemistry
Kimya, Fonksiyonel grupların Chemistry of functional groups
Kimya, Analitik Chemistry, Analytic
Kimya, Adli Chemistry, Forensic
Kimya, Endüstriyel bkz. Kimya mühendisliği Chemistry, Industrial see Chemical engineering
Kimya, İnorganik Chemistry, Inorganic
Kimya, Organik Chemistry, Organic
Kimya, Fiziksel Chemistry, Physical
Kimya, Fiziksel ve teorik Chemistry, Physical and theoretical
Kimya, Fiziksel organik Chemistry, Physical organic
Kimya, Teknik Chemistry, Technical
Kimyagerler Chemists
Kemometrik Chemometrics
Kemotaksonomi Chemotaxonomy
Çernobil Nükleer Kazası, Çernobil, Ukrayna, 1986 Chernobyl Nuclear Accident, Chornobyl, Ukraine, 1986
Satranç Chess
Satranç oyuncuları Chess players
Sandıklar Chests
Şayen Kızılderililer Cheyenne Indians
Ki-kare testi Chi-square test