Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Kentler ve kasabalar, İslam bkz. İslam kentleri ve kasabaları Cities and towns, Islamic see Islamic cities and towns
Kentler ve kasabalar, Orta Çağ Cities and towns, Medieval
Kentler ve kasabalar, Rönesans Cities and towns, Renaissance
Sivil radyo yayın bandı Citizens band radio
Vatandaşlık Citizenship
Vatandaşlık (Uluslararası hukuk) Citizenship (International law)
Sitrik asit Citric acid
Turunçgil endüstrisi Citrus fruit industry
Turunçgiller Citrus fruits
Kent ve kasaba yaşamı City and town life
Kent ve kasaba yaşamı, Sinemada City and town life in motion pictures
Belediye meclis üyeleri City council members
Belediye meclisleri City councils
Kent planlama City planning
Kent planlama ve kalkınma hukuku City planning and redevelopment law
Kent tanıtımı City promotion
Kent trafiği City traffic
Kent devletleri City-states
Sivil liderler Civic leaders
Yurttaşlık bilgisi Civics