Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Sınıflandırma, Dewey onlu Classification, Dewey decimal
Sınıflandırma, Kongre Kütüphanesi Classification, Library of Congress
Sınıf ortamı Classroom environment
Sınıf yönetimi Classroom management
Sınıflar Classrooms
Kil Clay
Kil mineraller Clay minerals
Temiz enerji Clean energy
Temiz odalar Clean rooms
Düzgün konuşma Clean speech
Temizlik Cleaning
Temizlik ve boyama endüstrisi Cleaning and dyeing industry
Temizlik maddeleri Cleaning compounds
Temizlik maddeleri endüstrisi Cleaning compounds industry
Traşlama kesim Clearcutting
Menkul değerler takası Clearing of securities
Arı benzeri kelebekler Clearwing moths
Kleopatra, Mısır Kraliçesi, İ.Ö. 69-30 Cleopatra, Queen of Egypt, 69-30 B.C
Ruhban sınıfı Clergy
Yazmanlar Clerks