Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
CLIPS (Bilgisayar program dili) CLIPS (Computer program language)
Birey merkezli psikoterapi Client-centered psychotherapy
Client/server hesaplama Client/server computing
Clifford cebirleri Clifford algebras
İklim değişiklikleri Climatic changes
İklim sınıflandırması Climatic classification
Klimatoloji Climatology
Tırmanıcı bitkiler Climbing plants
Klinik psikoloji Clinical psychology
Klinik çalışmalar Clinical trials
Clipper (Bilgisayar program dili) Clipper (Computer program language)
Saat yapımı Clock and watch making
Saat kuleleri bkz. Kuleler Clock-towers see Towers
Saatler Clocks and watches
Saatler, Elektrik Klonlama Clocks and watches, Electric Cloning
Klonlama Cloning
Klonlama, Moleküler bkz. Moleküler klonlama Cloning, Molecular see Molecular cloning
Kapalı şirketler Close corporations
Kapalı devre televizyon Closed-circuit television
Giysi güveleri Clothes moths