Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Giyim ve giysi Clothing and dress
Giyim ve giysi, Sanatta Clothing and dress in art
Giyim ve giysi, Edebiyatta Clothing and dress in literature
Giyim ve giysi ölçüleri Clothing and dress measurements
Giysi fabrikaları Clothing factories
Giyim endüstrisi Clothing industry
Giyim bkz. Giyim ve giysi Clothing see Clothing and dress
Giyim ticareti Clothing trade
Bulut bilişim Cloud computing
Bulutlar Clouds
Yonca Clover
Cluster analizi Cluster analysis
Toplu konut Cluster housing
Cluster teorisi (Nükleer fizik) Cluster theory (Nuclear physics)
Müşterek mülkiyet bkz. Joint tenancy Co-ownership see Joint tenancy
Antrenörlük (Atletizm) Coaching (Athletics)
Koagülasyon Coagulation
Kömür Coal
Kömür külü Coal ash
Kömürün gazlaştırılması Coal gasification