Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
COBOL (Bilgisayar program dili) COBOL (Computer program language)
Kokain Cocaine
Kokain kötüye kullanımı Cocaine abuse
Kokain endüstrisi Cocaine industry
Coccoidea bkz. Kabuklu bitler Coccoidea see Scale insects
Hamamböcekleri Cockroaches
Kokteyller Cocktails
Kakao ticareti Cocoa trade
Kod bölmeli çoklu erişim Code division multiple access
Kodlama teorisi Coding theory
Karma eğitim Coeducation
Coelomycetes Coelomycetes
Kahve Coffee
Kahve, Edebiyatta Coffee in literature
Kahve endüstrisi Coffee industry
Kahvehaneler Coffeehouses
Dişli çarklar bkz. Dişli mekanizması Cog-wheels see Gearing
Kojenerasyon, Elektrik gücü ve ısı Cogeneration of electric power and heat
Biliş Cognition
Biliş ve kültür Cognition and culture