Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Koleksiyon geliştirme (Kütüphaneler) Collection development (Libraries)
Tahsilat hukuku Collection laws
Koleksiyon yönetimi (Kütüphaneler) Collection management (Libraries)
Toplu pazarlık Collective bargaining
Toplu davranış Collective behavior
Toplu iş sözleşmeleri Collective labor aggrements
Toplu iş sözleşmeleri Collective labor agreements
Ortak bellek Collective memory
Toplu yerleşim Collective settlements
Tarımsal ortaklık Collectivisation of agriculture
Kolektivizm Collectivism
Yüksekokul yöneticileri College administrators
Yüksekokul ve okul draması College and school drama
Yüksekokul binaları College buildings
Yüksekokul kredileri College credits
Yüksekokul öğrencileri, Birinci sınıf College freshmen
Yüksekokul mezunları College graduates
Yüksekokul kütüphanecileri College librarians
Üniversite rektörleri College presidents
Yüksekokul yayınları College publications