Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Ticari taşıtlar Commercial vehicles
Avrupa Toplulukları Komisyonu Commission of the European Communities
Avrupa Birliği Komisyonu
bkz. Avrupa Komisyonu
Commission of the European Union
see European Commission
Komiteler Committees
Mal kontrolü Commodity control
Ticaret borsaları Commodity exchanges
Vadeli emtia piyasaları Commodity futures
Commodore 64 (Bilgisayar) Commodore 64 (Computer)
Müşterek hukuk Common law
COMMON LISP (Bilgisayar program dili) COMMON LISP (Computer program language)
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Common Security and Defence Policy
İngiliz Milletler Topluluğu edebiyatı (İngilizce) Commonwealth literature (English)
Bağımsız Devletler Topluluğu Commonwealth of Independent States
İngiliz Milletler Topluluğu Commonwealth of Nations
Komünal yaşam Communal living
Bulaşıcı hastalıklar, Hayvanlarda Communicable diseases in animals
İletişim ve kültür Communication and culture
İletişim ve coğrafya Communication and geography
İletişim ve Sembolik Davranış Ölçeği Gelişim Profili Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile
İletişim ve teknoloji Communication and technology