Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Karşılaştırmalı eğitim Comparative education
Karşılaştırmalı yönetim Comparative government
Karşılaştırmalı hukuk Comparative law
Karşılaştırmalı dilbilim Comparative linguistics
Karşılaştırmalı edebiyat Comparative literature
Karşılaştırmalı yönetim Comparative management
Karşılaştırmalı örgüt Comparative organization
Karşılaştırmalı politika bkz. Karşılaştırmalı yönetim Comparative politics see Comparative government
Merhamet Compassion.
Tazminat hukuku Compensation (Law)
Ücret yönetimi Compensation management
Yeterlilik ve performans (Dilbilim) Competence and performance (Linguistics)
Uzmanlığa dayalı eğitim Competency based education
Yeterlilik temelli eğitim testleri Competency based educational tests
Rekabet Competition
Rekabet (Psikoloji) Competition (Psychology)
Rekabet hukuku Competition--Law and legislation
Rekabet, Eksik Competition, Imperfect
Rekabet, Uluslararası Competition, International
Rekabet, Haksız Competition, Unfair