Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Derleyiciler (Bilgisayar programları) Compilers (Computer programs)
Derleme (Elektronik bilgisayarlar) Compiling (Electronic computers)
Şikayet (İdari yargı) Complaints (Administrative procedure)
Şikayet (Medeni yargılama) Complaints (Civil procedure)
Şikayet (Ceza yargılaması) Complaints (Criminal procedure)
Kompleks bileşikler Complex compounds
Kompleks manifoldlar Complex manifolds
Kompleks örgütler Complex organizations
Karmaşıklık (Felsefe) Complexity (Philosophy)
İtaat Compliance
Besteciler Composers
Bileşik yapı Composite construction
Bileşik malzemeler Composite materials
Kompozisyon (Sanat) Composition (Art)
Konkordato hukuku Composition (Law)
Beste (Müzik) Composition (Music)
Kompozisyon (Fotoğrafçılık) Composition (Photography)
Birleşik suçlar Compound offenses
Bileşik yarı iletkenler Compound semiconductors
Bileşikler, Doymamış Compounds, Unsaturated