Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Estetik, Modern Aesthetics, Modern
Estetik, Rus Aesthetics, Russian
Duygulanım (Psikoloji) Affect (Psychology)
Duyuşsal eğitim Affective education
Bağlı şirketler Affiliated corporations
Hısımlık (Hukuk) Affinity (Law)
Ağaçlandırma Afforestation
Afganistan Savaşı, 2001 Afghan War, 2001
Afganistan Savaşı, 2001 - Afghan War, 2001-
Afganistan Afghanistan
Afganlılar Afghans
Afrika Africa
Afrika, Siyah bkz. Afrika, Aşağı Sahra Africa, Black see Africa, Sub-Saharan
Afrika, Fransızca konuşulan Batı Africa, French-speaking West
Afrika, Kuzey Africa, North
Afrika, Aşağı Sahra Africa, Sub-Saharan
Afro-Amerikalı kölelik karşıtları African American abolitionists
Afro-Amerikalı boksörler African American boxers
Afro-Amerikalı Müslümanlar African American Muslims
Afro-Amerikalı polisler African American police