Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Yaşlı Aged
Yaşlı, Televizyonda Aged on television
Yaşlı ebeveynler Aged parents
Yaşlı kadınlar Aged women
Temsilci (Hukuk) Agency (Law)
Etmen (Felsefe) Agent (Philosophy)
Kışkırtıcı ajan Agents provocateurs
Acentalar, Ticari bkz. Ticari acentalar Agents, Commercial see Commercial agents
Ağırlaştırıcı sebepler Aggravating circumstances
Agregalar (Yapı malzemeleri) Aggregates (Building materials)
Saldırı (Uluslararası hukuk) Aggression (International law)
Saldırganlık Aggressiveness
Saldırganlık (Psikoloji) bkz. Saldırganlık Aggressiveness (Psychology) see Aggressiveness
Saldırganlık, Adolesanda Aggressiveness in adolescence
Saldırganlık, Çocuklarda Aggressiveness in children
Çevik yazılım geliştirme Agile software development
Azincourt Savaşı, Azincourt, Fransa Agincourt, Battle of, Agincourt, France, 1415
Yaşlanma Aging
Agnostisizm Agnosticism
Akitler bkz. Sözleşmeler Agreements see Contracts