Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Tarım yönetimi Agricultural administration
Tarım yardımı Agricultural assistance
Tarım yardımı, Avrupa Agricultural assistance, European
Tarım bankaları bkz.
*Bankalar ve bankacılık *İpotek bankaları
Agricultural banks see
*Banks and banking *Mortgage bank
Tarımsal biyoteknoloji Agricultural biotechnology
Tarımsal kimya maddeleri Agricultural chemicals
Tarımsal kimya endüstrisi Agricultural chemicals industry
Tarımsal kimya Agricultural chemistry
Tarımsal topluluklar Agricultural colonies
Tarımsal koruma Agricultural conservation
Tarım kredi kooperatif birlikleri Agricultural cooperative credit associations
Tarım kredisi Agricultural credit
Tarımsal kalkınma projeleri Agricultural development projects
Tarım ekolojisi Agricultural ecology
Tarım ekonomisi bkz. Tarım-- Ekonomik açıdan Agricultural economics see Agriculture--Economic aspects
Tarım eğitimi Agricultural education
Ziraat mühendisliği Agricultural engineering
Tarımsal genişletme çalışması Agricultural extension work
Tarımsal yayımcılar Agricultural extension workers
Tarım coğrafyası Agricultural geography