Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
apokrifal
Ana hammaddeler
bkz. İlksel ürünler
Sarıçam
bkz. İskoçya çamı
Toprak dejenerasyonu
bkz. Toprak degradasyonu
Kendi kaderini tayin hakkı, Ulusal
bkz. Self-determinasyon, Ulusal
Nehirler
bkz. Akarsular
İplik solucanları
bkz. Nematodlar
Ramazan Bayramı
Çok yönlü sonuç çıkarma (İstatistik)
Multiple imputation (Statistics)
Ekstrem sporlar
bkz. Tehlikeli sporlar
Sıracaotugiller
bkz. Sığırkuyruğugiller
Karşılıklı para
bkz. Yatırım fonları
Polo, Marco, 1254-1323?
İttihat ve Terakki Cemiyeti
Besin fiyatları
bkz.. Gıda fiyatları
Islahçılar bkz.
Bitki yetiştiricileri
Mücevherci
bkz. Kuyumcular
Orman gençleştirme
bkz. Orman rejenerasyonu
Refrakter malzemeler
bkz. Ateşe dayanıklı malzemeler
Bilinemezcilik
bkz. Agnostisizm