Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Tarım endüstrisi Agricultural industries
Tarımsal yenilikler Agricultural innovations
Tarım aletleri Agricultural instruments
Tarım işçileri Agricultural laborers
Tarım hukuku ve mevzuatı Agricultural laws and legislation
Tarım makineleri Agricultural machinery
Tarım makineleri endüstrisi Agricultural machinery industry
Tarımsal pazarlama bkz.
*Çiftlik ürünü--Pazarlama *Ürün ticareti
Agricultural marketing see
*Farm produce--Marketing *Produce trade
Tarım mekaniği Agricultural mechanics
Tarımsal mekanizasyon bkz. Çiftlik mekanizasyonu Agricultural mechanization see Farm mechanization
Tarımsal zararlılar Agricultural pests
Tarım politikası bkz. Tarım ve devlet Agricultural policy see Agriculture and state
Tarımsal fiyat destekleri Agricultural price supports
Tarım fiyatları Agricultural prices
Tarımsal üretim ekonomisi bkz. Tarım--Ekonomik açıdan Agricultural production economics see Agriculture-- Economic aspects
Tarımsal verimlilik Agricultural productivity
Tarım ürünleri bkz.
*Çiftlik ürünü *Ürün ticareti
Agricultural products see
*Farm produce *Produce trade
Tarımsal sübvansiyon Agricultural subsidies
Tarım sistemleri Agricultural systems
Tarım traktörleri bkz. Çiftlik traktörleri Agricultural tractors see Farm tractors