Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Hava kanalları Air ducts
Hava akımı Air flow
Hava kuvvetleri Air forces
Hava, Edebiyatta Air in literature
Hava jetleri Air jets
Hava hukuku bkz. Havacılık--Hukuk ve mevzuat Air law see Aeronautics--Law and legislation
Hava pilotları Air pilots
Hava pilotları, Askeri Air pilots, Military
Hava kirlilik kontrolü bkz.
*Hava--Kirlenme *Hava kalite yönetimi
Air pollution control see
*Air--Pollution*Air quality management
Hava kalitesi Air quality
Hava kalite yönetimi Air quality management
Hava trafik kontrolü Air traffic control
Hava trafik kontrolörleri Air traffic controllers
Hava trafik kuralları Air traffic rules
Hava taşımacılığı bkz. Havacılık, Ticari Air transport see Aeronautics, Commercial
Hava taşımacılığı Air transportation
Hava yolculuğu Air travel
Hava savaşı Air warfare
Uçak kazaları Aircraft accidents
Uçak egzoz emisyonları Aircraft exhaust emissions