Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Uçak gaz türbinleri Aircraft gas-turbines
Uçak endüstrisi Aircraft industry
Uçak gövdesi Airframes
Hava yolları Airlines
Uçaklar Airplanes
Uçaklar, Askeri Airplanes, Military
Havaalanı binaları Airport buildings
Havaalanı terminalleri Airport terminals
Havaalanları Airports
Hava gemileri Airships
Acara (Gürcistan) Ajaria (Georgia)
Ajax (Web sitesi geliştirme teknolojisi) Ajax (Web site development technology)
Akkoyunlular Ak Koyunlus (Turkic people)
Aqaba, Gulf of Akabe Körfezi
Akbar, Hindistan İmparatoru, 1542-1605 Akbar, Emperor of Hindustan, 1542-1605
Akad dili Akkadian language
El-Cezire (Televizyon yayın istasyonu) Al Jazeera (Television network)
El-Aksa İntifadası, 2000- Al-Aqsa Intifada, 2000-
Memun, Halife, 786-833 Al-Ma'mun, Caliph, 786-833
Alamut Kalesi Alamūt Castle