Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Yabancı iş gücü, İtalyan Alien labor, Italian
Yabancı iş gücü, Türk
bkz. Yabancı işçiler, Türk
Alien labor, Turkish
see Foreign workers, Turkish
Yabancı mülkiyeti Alien property
Yabancılaşma (Felsefe) Alienation (Philosophy)
Yabancılaşma (Sosyal psikoloji) Alienation (Social psychology)
Yabancılar Aliens
Yabancılar, Edebiyatta Aliens in literature
Yabancılar, Sinemada Aliens in motion pictures
Nafaka Alimony
Alkali topraklar Alkali lands
Alkali metal halojenürler Alkali metal halides
Alkaliler Alkalies
Alkaloidler Alkaloids
Arazi bisikletleri All terrain bicycles
Bağlılık Allegiance
Allerjenler Allergens
İttifak Alliances
Alaşımlar Alloys
Alüvyonlu akarsular Alluvial streams
Almanaklar Almanacs