Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Muskalar Amulets
Lunaparklar Amusement parks
Eğlenceler Amusements
Anagram Anagrams
Analog bilgisayarlar Analog computers
Analog elektronik sistemler Analog electronic systems
Analog-sayısal dönüştürücüler Analog-to-digital converters
Benzetim Analogy
Analiz (Matematik) bkz.
*Kalkulus*Fonksiyonlar*Harmonik analiz*Matematiksel analiz
Analysis (Mathematics) see
*Calculus*Functions*Harmonic analysis*Mathematical analysis
Çözümleme (Felsefe) Analysis (Philosophy)
Analiz, Kovaryans Analysis of covariance
Besin analizi bkz. Besin -- Analiz Analysis of food see Food -- Analysis
Varyans analizi Analysis of variance
Analitik fonksiyonlar Analytic functions
Analitik felsefe bkz. Çözümleme (Felsefe) Analytical philosophy see Analysis (Philosophy)
Geriye gönderim (Dilbilim) Anaphora (Linguistics)
Anarşizm Anarchism
Anarşizm, Edebiyatta Anarchism in literature
Anarşistler Anarchists
Anadolu çoban köpeği Anatolian shepherd dog