Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Anglo-Sakson edebiyatı bkz. Eski İngilizce, Yaklaşık 450-1100 Anglo-Saxon literature see English literature-- Old English, ca. 450-1100
Anglo-Saksonlar Anglo-Saxons
Angola romanı (Portekiz) Angolan fiction (Portuguese)
Açısal momentum (Nükleer fizik) Angular momentum (Nuclear physics)
Ani (Eskiçağ kenti) Ani (Extinct city)
Hayvan davranışı Animal behavior
Hayvan ıslahı Animal breeding
Hayvan hücresi biyoteknolojisi Animal cell biotechnology
Hayvan toplulukları Animal communities
Hayvancılık Animal culture
Hayvan çeşitliliği Animal diversity
Hayvan ekolojisi Animal ecology
Hayvan besleme Animal feeding
Hayvan coğrafyası
bkz. Zoocoğrafya
Animal geography
see Zoogeography
Hayvan endüstrisi Animal industry
Hayvan zekası Animal intelligence
Hayvan hareketi Animal locomotion
Hayvan belleği Animal memory
Hayvanın sudaki hareketi Animal navigation
Hayvan beslenmesi Animal nutrition