Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Anizotropi Anisotropy
Ankara (Türkiye) Ankara (Turkey)
Rant Annuities
Kimlik kaybı Anomy
Anonim sanat Anonymous art
Takma adlar, Edebiyatta Anonyms and pseudonyms in literature
Takma adlar, Türk Anonyms and pseudonyms, Turkish
ANSYS (Bilgisayar sistemi) ANSYS (Computer system)
Antartik bölgeler bkz. Antarktika Antarctic regions see Antarctica
Antarktika Antarctica
Anten ayarları Antenna arrays
Antenler (Elektronik) Antennas (Electronics)
Antolojiler Anthologies
İnsani ilke Anthropic principle
Antropocoğrafya bkz. İnsan coğrafyası Anthropo-geography see Human geography
Antropolojik dilbilim Anthropological linguistics
Antropologlar Anthropologists
Antropoloji Anthropology
Antropometri Anthropometry
Antroposofi Anthroposophy