Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Küreselleşme karşıtı Anti globalization
Amerika karşıtlığı Anti-Americanism
Anti- Katoliklik Anti-Catholicism
Anti-komünist hareketler Anti-communist movements
Küreselleşme karşıtı hareket Anti-globalization movement
Yunan karşıtı ayaklanmalar, İstanbul, Türkiye, 1955 Anti-Greek Riots, Istanbul, Turkey, 1955
Anti-emperyalist hareketler Anti-imperialist movements
Anti-enfektif ajanlar Anti-infective agents
Enflasyonla mücadele politikaları Anti-inflationary policies
Nazi karşıtı hareket Anti-Nazi movement
Savaş karşıtı hareketler bkz. Barış hareketleri Anti-war movements see Peace movements
Antibiyotikler, Veteriner hekimlikte Antibiotics in veterinary medicine
Deccal Antichrist
Antidamping vergisi Antidumping duties
Antinükleer hareket Antinuclear movement
Antioch in Psidia (Eskiçağ kenti) Antioch in Psidia (Extinct city)
Antioksidanlar Antioxidants
Ter önleyiciler Antiperspirants
Sahaflar Antiquarian booksellers
Eski eserler Antiquities