Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Abhazlar Abkhazians
Anomaliler, İnsan Abnormalities, Human
Kölelik karşıtları Abolitionists
Yerli Avustralyalılar Aboriginal Australians
Yerli Tasmanyalılar Aboriginal Tasmanians
Düşük Abortion
Yokluk, Edebiyatta Absence in literature
İşe devamsızlık (Çalışma) Absenteeism (Labor)
Mutlak Absolute, The
Absorpsiyon Absorption
Absorpsiyon spektrumları Absorption spectra
Soyut sanat bkz. Sanat, Soyut Abstract art see Art, Abstract
Soyut veri tipleri (Bilgisayar bilimi) Abstract data types (Computer science)
Soyut ekspresyonizm Abstract expressionism
Özetleme Abstracting
Ebu Simbel (Mısır) Abū Sunbul (Egypt)
İdari yetkinin kötüye kullanımı Abuse of administrative power
Kötü muamele edilmiş çocuklar Abused children
Kötü muamele edilmiş kadınlar Abused women
Akademik başarı Academic achievement