Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Astrofizik jetler Astrophysical jets
Astrofizikçiler Astrophysicists
Astrofizik Astrophysics
Asvan Barajı (Mısır) Aswan Dam (Egypt)
İltica hakkı Asylum, Right of
Asimetrik sentez Asymmetric synthesis
Asimptotik dağılım (Olasılık teorisi) Asymptotic distribution (Probability theory)
Asimptotik genleşmeler Asymptotic expansions
Asenkron elektrik makineleri bkz. Elektrik makineleri, Endüksiyon Asynchronous electric machinery see Electric machinary, Induction
Asenkron transfer modu Asynchronous transfer mode
Ateizm Atheism
Ateistler Atheists
Ateistler Atheists
Atina (Yunanistan) Athens (Greece)
Sporcular Athletes
Atletik yetenek Athletic ability
Spor kulüpleri Athletic clubs
Spor alanları Athletic fields
Atletik yaralanmalar bkz. Spor yaralanmaları Athletic injuries see Sports injuries
Atletizm antrenörleri Athletic trainers