Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Akademik giysi Academic costume
Akademik özgürlük Academic freedom
Akademik kütüphaneciler Academic librarians
Akademik kütüphaneler Academic libraries
Akademik yazı Academic writing
Üniversite-sanayi işbirliği Academic-industrial collaboration
Akademi Ödülleri (Sinema) Academy Awards (Motion pictures)
Akarologlar Acarologists
Akaroloji Acarology
Hızlandırılmış ömür testi Accelerated life testing
Vurgular ve vurgulama Accents and accentuation
Denize erişim hakkı (Uluslararası hukuk) Access to the sea (International law)
Aksesuarlar (Giysi) bkz. Giysi aksesuarları Accessories (Dress) see Dress accessories
Fer'i borçlar Accessory obligations
Kaza (Beklenmeyen haller) Accident (Casus fortuitus)
Kaza hukuku Accident law
Kazalar Accidents
Kazalar, Endüstriyel bkz. Endüstriyel kazalar Accidents, Industrial see Industrial accidents
Kazalar, İş bkz. Endüstriyel kazalar Accidents, Occupational see Industrial accidents
Kazalar, Trafik bkz. Trafik kazaları Accidents, Traffic see Traffic accidents