Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Atletizm Athletics
Atlantis (Efsanevi yer) Atlantis (Legendary place)
Atlas (Yunan tanrısı) Atlas (Greek deity)
Atlaslar Atlases
Atlaslar, İngiliz Atlases, British
Atmosfer Atmosphere
Atmosfer, Yukarı Atmosphere, Upper
Atmosfer kimyası Atmospheric chemistry
Atmosfer yayılması Atmospheric diffusion
Atmosfer fiziği Atmospheric physics
Atmosfer basıncı Atmospheric pressure
Atmosfer sıcaklığı Atmospheric temperature
Atmosfer türbülansı Atmospheric turbulence
Atomik absorpsiyon spektroskopisi Atomic absorption spectrometry
Atom absorpsiyon spektroskopisi Atomic absorption spectroscopy
Atom bombası Atomic bomb
Atom enerji endüstrisi bkz. Nükleer endüstri Atomic energy industries see Nuclear industry
Atom enerjisi bkz. Nükleer enerji Atomic energy see Nuclear energy
Atomik güç mikroskopisi Atomic force microscopy
Atom gücü bkz. Nükleer enerji Atomic power see Nuclear energy