Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Atom spektrumları Atomic spectra
Atom spektroskopisi Atomic spectroscopy
Atom yapısı Atomic structure
Atom teorisi Atomic theory
Atom geçiş olasılığı Atomic transition probabilities
Atom silahları ve silahsızlanma bkz. Nükleer silahsızlanma Atomic weapons and disarmament see Nuclear disarmament
Atom silahları bkz. Nükleer silahlar Atomic weapons see Nuclear weapons
Atomlaştırma Atomization
Atom Atoms
Atonalite Atonality
Mezalim Atrocities
Haciz Attachment and garnishment
Bağlanma davranışı Attachment behavior
Gül yağı Attar of roses
Attelabidae Attelabidae
Teşebbüs, Suça bkz. Suça teşebbüs Attempt, Criminal see Criminal attempt
Suikast girişimi Attempted assassination
Cinayet teşebbüsü Attempted murder
Dikkat Attention
Çocuklarda dikkat Attention in children