Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu Attention-deficit hyperactivity disorder
Dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar Attention-deficit-disordered children
Tutum (Psikoloji) Attitude (Psychology)
Tutum değişikliği Attitude change
Avukatlar bkz.
*Temsil (Hukuk)*Hukukçular
Attorneys see
*Agency (Law) *Lawyers
Öznitelik (Sosyal psikoloji) Attribution (Social psychology)
Müzayedeler Auctions
Müzayedeler (Roma hukuku) Auctions (Roman law)
Ses amplifikatörleri Audio amplifiers
Ses frekansı Audio frequency
Görsel-işitsel eğitim Audio-visual education
Görsel-işitsel donanım Audio-visual equipment
Görsel-işitsel materyaller Audio-visual materials
Odyoloji Audiology
Denetim kurulları Audit committees
Denetim Auditing
Denetim, İç Auditing, Internal
Oditoryumlar Auditoriums
Denetçi raporları Auditors' reports
İşitme algısı, Çocuklarda Auditory perception in children