Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Yazarlar, Kadın bkz. Kadın yazarlar Authors, Women see Women authors
Yazar eşleri Authors' spouses
Yazarlık Authorship
Otizm Autism
Otizm, Çocuklarda Autism in children
Otistik çocuklar Autistic children
Otobiyografik roman Autobiographical fiction
Otobiyografik roman Autobiographical fiction
Otobiyografik roman, İngiliz Autobiographical fiction, English
Otobiyografik bellek Autobiographical memory
Otobiyografi Autobiography
AutoCAD AutoCAD
AutoCAD (Bilgisayar kütüğü) AutoCAD (Computer file)
AutoCAD, Windows için bkz. AutoCAD AutoCAD for Windows see AutoCAD
Autodesk Architectural desktop Autodesk Architectural desktop
Autodesk Inventor (Elektronik kaynak) Autodesk Inventor (Electronic resource)
Otojenik eğitim Autogenic training
AutoLISP (Bilgisayar program dili) AutoLISP (Computer program language)
Otomatik sınıflandırma Automatic classification
Otomatik kontrol Automatic control