Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Otomatik veri toplama sistemleri Automatic data collection systems
Otomatik pilot (Uçaklar) Automatic pilot (Airplanes)
Otomatik konuşma tanıma Automatic speech recognition
Otomatik teorem kanıtlama Automatic theorem proving
Otomasyon Automation
Otomat satranç oyuncusu Automaton chess players
Otomobil sürücüleri Automobile drivers
Otomobil kullanma Automobile driving
Otomobil mühendisliği bkz. Otomobiller--Tasarım ve yapım Automobile engineering see Automobiles--Design and construction
Otomobil endüstrisi ve ticareti Automobile industry and trade
Otomobil endüstrisi çalışanları Automobile industry workers
Otomobil sigortası Automobile insurance
Otomobil mülkiyeti Automobile ownership
Otopark Automobile parking
Otomobil yarışçıları Automobile racing drivers
Otomobil rallileri Automobile rallies
Otomobil donanımları bkz. Otomobiller–Araç, gereç ve donanımlar Automobile supplies see Automobiles–Equipment and supplies
Otomobiller Automobiles
Otomobiller, Kitle iletişim araçlarında Automobiles in mass media
Otomobiller, Elektrik Automobiles, Electric