Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Otomobiller, Yabancı Automobiles, Foreign
Otomobiller, Yarış Automobiles, Racing
Otomorfik şekiller Automorphic forms
Otomorfik fonksiyonlar Automorphic functions
Özyapı dönüşümleri Automorphisms
Otomotiv elektroniği bkz.
*Otomobiller--Elektronik donanım *Motorlu taşıtlar--Elektronik donanım
Automotive electronics see
* Automobiles--Electronic equipment* Motor vehicles--Electronic equipment
Otomotiv endüstrisi bkz. Otomobil endüstrisi ve ticareti Automotive industry see Automobile industry and trade
Bağımsız robotlar Autonomous robots
Özerklik Autonomy
Özerklik (Felsefe), Edebiyatta Autonomy (Philosophy) in literature
Özerklik (Psikoloji) Autonomy (Psychology)
Sonbahar Autumn
Avangard (Estetik) Avant-garde (Aesthetics)
Avangard tiyatro bkz. Deneysel tiyatro Avant-garde theater see Experimental theater
Avar dili Avaric language
Tamah Avarice
Avarya (Deniz hukuku) Average (Maritime law)
Kuş gribi Avian influenza
İbn Sina, 980-1037 Avicenna, 980-1037
Farkındalık Awareness