Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Banka sermayesi Bank capital
Banka kredi kartları Bank credit cards
Banka mevduatları Bank deposits
Banka yöneticileri Bank directors
Banka denetimi Bank examination
Banka iflası Bank failures
Banka dolandırıcılığı Bank fraud
Banka yatırımları Bank investments
Banka kredileri Bank loans
Banka yönetimi Bank management
Banka pazarlaması Bank marketing
Banka birleşmeleri Bank mergers
Banknotlar Bank notes
Bank of England Bank of England
Banka soyguncuları Bank robberies
Bankacılıkta gizlilik bkz. Gizli görüşmeler--Bankacılık Bank secrecy see Confidential communications--Banking
Bankerler Bankers
Banka hukuku Banking law
Bankacılık bkz. Bankalar ve bankacılık Banking see Banks and banking
İflas Bankruptcy