Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Bayeaux duvar halısı Bayeaux tapestry
Bayes istatistiksel karar teorisi Bayesian statistical decision theory
Bayes istatistiksel sonuç çıkarma Bayesian statistical inference
Körfezler (Uluslararası hukuk) Bays (International law)
Çarşılar Bazaars (Markets)
BBC Mikrobilgisayar BBC Microcomputer
BEA WebLogic Portal BEA WebLogic Portal
Plaj voleybolu Beach volleyball
Boncuk nakışı Bead embroidery
Boncuk çiçekler Bead flowers
Boncuklar Beads
Boncuk işi Beadwork
Beagle Serüveni, 1831-1836 Beagle Expedition, 1831-1836
Işın demetleri Beam optics
Yataklar (Makine) Bearings (Machinery)
Beat kuşağı Beat generation
Güzellik bakımı Beauty culture
Güzellik uzmanları Beauty operators
Güzellik merkezleri Beauty shops
Güzellik, Kişisel Beauty, Personal