Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Biyolojik parçalanma Biodegradation
Biyodizel yakıtlar Biodiesel fuels
Biyolojik çeşitlilik Biodiversity
Biyolojik çeşitliliği koruma Biodiversity conservation
Biyoelektrokimya Bioelectrochemistry
Biyoenerjik Bioenergetics
Biyomühendislik Bioengineering
Biyoetik Bioethics
Biyogaz Biogas
Biyojenez bkz. Yaşam--Köken Biogenesis see Life--Origin
Biyojeokimyasal çevrim Biogeochemical cycles
Biyojeokimyasal araştırma Biogeochemical prospecting
Biyojeokimya Biogeochemistry
Biyocoğrafya Biogeography
Biyografik roman Biographical fiction
Biyografik roman, Amerikan Biographical fiction, American
Biyografik roman, Türk Biographical fiction, Turkish
Biyografik filmler Biographical films
Biyografi Biography
Biyografi, Edebi tarz olarak Biography as a literary form