Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Biyoinformatik Bioinformatics
Biyolinguistik Biolinguistics
Biyoloji cihazları ve donanımları Biological apparatus and supplies
Biyolojik kimya bkz. Biyokimya Biological chemistry see Biochemistry
Biyolojik kontrol sistemleri Biological control systems
Biyolojik çeşitlilik Biological diversity
Biyolojik çeşitlilik Biological diversity
Biyolojik çeşitliliğin korunması Biological diversity conservation
Biyolojik invazyon Biological invasions
Biyoloji laboratuvarları Biological laboratories
Biyolojik işaretleyiciler bkz. Biyokimyasal işaretleyiciler Biological markers see Biochemical markers
Biyolojik modeller Biological models
Biyolojik izleme Biological monitoring
Biyolojik zararlı kontrol ajanları Biological pest control agents
Biyolojik ürünler Biological products
Biyolojik ayıraçlar Biological reagents
Biyolojik araştırma bkz. Biyoloji--Araştırma Biological research see Biology--Research
Biyolojik örnekler Biological specimens
Biyolojik sistemler Biological systems
Biyolojik transport Biological transport