Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Biyolojik transport, Etkin Biological transport, Active
Biyolojik savaş Biological warfare
Biyolojik silahlar Biological weapons
Biyoloji Biology
Biyoloji, Deneysel Biology, Experimental
Biyokütle enerjisi Biomass energy
Biyomatematik Biomathematics
Biyomekanik Biomechanics
Biyomedikal mühendislik Biomedical engineering
Biyometrik kimliklendirme Biometric identification
Biyometri Biometry
Biyomimetik Biomimetics
Biyomineralizasyon Biomineralization
Biyomoleküler çarpışmalar Biomolecular collisions
Biyomoleküller Biomolecules
Biyofizik Biophysics
Biyoreaktörler Bioreactors
Biyolojik yöntemlerle iyileştirme Bioremediation
Biyosfer Biosphere
Biyoistatistik bkz. Biyometri Biostatistics see Biometry