Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Etkin araştırma, Eğitimde Action research in education
Eylem teorisi Action theory
Dava ve savunma Actions and defenses
Dava ve savunma (Roma hukuku) Actions and defenses (Roman law)
Ayni davalar Actions in rem
ActionScript (Bilgisayar program dili) ActionScript (Computer program language)
Aktif öğrenme Active learning
Etkin sunucu sayfaları Active server pages
Faaliyet programları, Eğitimde Activity programs in education
Faaliyet temelli fiyatlama Activity-based costing
Aktörler Actors
Aktörler ve aktrisler Actors and actresses
Aktrisler Actresses
Aktüerler Actuaries
Ada (Bilgisayar program dili) Ada (Computer program language)
Adakale Adası (Romanya ve Sırbistan) Ada-Kaleh Island (Romania and Serbia)
Adem (İncil) Adam (Biblical figure)
Uyum sağlama (Psikoloji) Adaptability (Psychology)
Uyum (Biyoloji) Adaptation (Biology)
Uyum (Fizyoloji) Adaptation (Physiology)