Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Braille alfabesi Braille
Beyin Brain
Beyin göçü Brain drain
Beyin-bilgisayar arayüzleri Brain-computer interfaces
Beyin fırtınası Brainstorming
Beyin yıkama Brainwashing
Marka seçimi Brand choice
Markalı ürünler Brand name products
Brandenburg (Almanya ve Polonya) Brandenburg (Germany and Poland)
Markalaşma (Pazarlama) Branding (Marketing)
Brasilia (Brezilya) Brasilia (Brazil)
Pirinç eşyalar Brasses
Brezilya Brazil
Brezilya, Kuzeydoğu Brazil, Northeast
Brezilya draması Brazilian drama
Brezilya romanı Brazilian fiction
Sözleşmenin ihlali Breach of contract
Emniyeti suistimal Breach of trust
Ekmek Bread
Ekmek endüstrisi Bread industry