Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Arıza (Elektrik) Breakdown (Electricity)
Dalgakıranlar Breakwaters
Meme, Sanatta Breast in art
Meme, Edebiyatta Breast in literature
Islah Breeding
Rüşvet Bribery
Tuğla ticareti Brick trade
Tuğla yapımı Brickmaking
Tuğlalar Bricks
Tuğla işleri Brickworks
Gelin çiçekleri Bridal bouquets
Başlık parası Bride price
Gelinler Brides
Nedimeler Bridesmaids
Köprülü vinçler Bridge cranes
Briç Bridge whist
Köprüler Bridges
Köprüler (Grafik teorisi) Bridges (Graph theory)
Köprüler, Kemerli Bridges, Arched
Köprüler, Beton Bridges, Concrete