Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Köprüler, Taş Bridges, Stone
Köprüler, Asma bkz. Asma köprüler Bridges, Suspension see Suspension bridges
Eşkiyalar ve soyguncular Brigands and robbers
İngilizler British
BBC British Broadcasting Corporation
İngiliz gazeteleri British newspapers
Britanyalılar Britons
Brno (Çek Cumhuriyeti) Brno (Czech Republic)
Geniş bandlı iletişim sistemleri Broadband communication systems
Radyo-televizyon reklamcılığı Broadcast advertising
Radyo-televizyon gazeteciliği Broadcast journalism
Radyo-televizyon yayıncılığı Broadcasting
Etlik piliçler (Kümes hayvanları) Broilers (Poultry)
Komisyoncular Brokers
Komisyoncular, Kamu sözleşmelerinde, vb. Brokers in public contracts, etc.
Brom bileşikleri Bromine compounds
Bronte ailesi Bronte family
Bronz çağı Bronze age
Bronz heykelcikler Bronze figurines
Bronz dökümü Bronze founding