Konu Başlıkları » Sosyal Bilimler - Fen - Teknoloji


Türkçe İngilizce
Tampon çözeltiler Buffer solutions
Yapı Building
Yapı ve kredi kurumları bkz. Tasarruf ve kredi kurumları Building and loan associations see Savings and loan associations
Yapı çökmesi Building failures
Yapı tesisatı Building fittings
Yapı endüstrisi Building industry
Yapı denetimi Building inspection
İnşaat hukuku Building laws
Yapı yönetimi Building management
Yapı malzemeleri Building materials
Yapı malzemeleri endüstrisi Building materials industry
Yapı malzemeleri, Ahşap Building materials, Wood
İnşaat ruhsatı Building permits
Yapı araştırması bkz. Yapı--Araştırma Building research see Building--Research
Yapı siteleri Building sites
Yapı taşları Building stones
Yapı ticareti Building trades
Yapı, Tuğla Building, Brick
Yapı, Yanmaz Building, Fireproof
Yapı, Demir ve çelik Building, Iron and steel