Konu Başlıkları » Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği


Türkçe İngilizce
Adrenerjik Reseptörler bkz. Reseptörler, Adrenerjik Adrenergic Receptors see Receptors, Adrenergic
Adrenoseptörler bkz. Reseptörler, Adrenerjik Adrenoceptors see Receptors, Adrenergic
Yetişkin Adult
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Advanced Cardiac Life Support
Reklamcılık, Konu İle İlgili Advertising as Topic
Aerosoller Aerosols
Uzay Tıbbı Aerospace Medicine
Atkestanesi Aesculus
Duygulanım Affect
Affektif Bozukluklar bkz.
Duygudurum Bozuklukları
Affective Disorders
see Mood Disorders
Duyuşsal eğitim Affective education
Affektif Semptomlar Affective Symptoms
Duygusal semptomlar
bkz.
Affektif Semptomlar
Afro-Amerikalılar African Americans
Nekahet Bakımı Aftercare
Yaş Tayini, İskeletten Age Determination by Skeleton
Yaş Faktörleri Age Factors
Yaşlı Aged
Yaşlı, 80 ve üzeri Aged, 80 and over
Saldırganlık Aggression